Somali - ECE Fairs

Soo Bandhiga Ilaha Kheyraadka dhashada ilaa iyo Fasalka Kindergarten

Soo Bandhiga Ilaha Kheyraadka dhashada ilaa iyo Fasalka Kindergarten

Nagala soo qeybgal maaweelo xiiso badan oo loogu talo galay qoyska oo dhan!

Imow Maalmahaan Mid-kood:

Sabtida, Bisha December 1eeda, 9 00– 1:00 duhurnimo
Wilder Complex Building, 3345 Chicago Ave. S.
Waxaad helaysaa baarkin bilaash ah (Barkinka ku yaal Waqooyi Galbeed ee koonaha wadada  Chicago iyo  34th St.)

Sabtida, Bisha December 8eeda; 9:00– 1:00 duhurnimo
Mona Moede Early Learning Center, 2400 Girard Ave. N.
Waxaad helaysaa baarkin bilaash ah

Saaxiibadeena ahna shaqaalaha waxay kugu wargalinayaan in ay heli karaan dhammaan qoysaska oo dhan  noocyada kala duwan ee adeegyada barnaamijka waxbarashada hore.

WAX BADAN KA OGOOW BARNAAMIJYADEENA:

  • Barnaamijyada Preschool iyo kindergarten;  Si lagaaga caawiyo buuxinta  kaarka  codsashada dugsiyada*
  • Barnaamijka Caruurnimada hore ee qoyska (ECFE) fasaladooda, booqashada guriga, iyo kuwo badan**
  • Baaritaanada caruurnimada hore iyo sameeynta balamahooda
  • Barnaamij loogu talo galay caruurta leh baahida gaarka leh
  • Doorashooyinka xanaanada dugsiga galinkiisa hore/galinka danbe
  • Iyo kuwo badan

Howlaha waxqabadka waxbarashada carruurta  ● Cunto fudud  ●  Kaarka “Go” oo  loogu talo galay bas raaca! ● Turjubaano  

Wixii su’aalo ah? Soo wac 612.668.3715.

Hadii ay qoyskaagu u baahan yahay gaadiid uu soo raaco oo uu ku noqdo, fadlan soo wac qadka taleefanka 668.2126.

* Codsashada dugsiyada fasaladooda Preschool iyo kindergarten waa bisha Feebaraayo 8, 2019.

**Isdiiwaangalinta barnaamijka ECFE xiliga jiilaalka/Gu’ga sanadka  2019 fasaladooda furmaaya bisha December 21, 2018  ilaa January 8, 2019.